194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โรงพยาบาลเอกอุดร

 Image

 โรงพยาบาลเอกอุดร
สถานพยาบาลชั้นนำของจังหวัด บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

Image


บริหารงานโดย

คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์


ที่ตั้ง 555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042-342555 โทรสาร 042-341033