194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่

 

 wisa1

บริหารงานโดย นายเสงี่ยม  บำรุงภักดี

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่

ให้บริการ กลุ่มวิสาหกิจทอผ้ามัดหมี่ แปรรูปผ้า เครื่องแต่งกาย

 สนใจสามารถติดต่อได้ที่   119 หมู่ 3 ต.สะแบง  อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130

wisa2