194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

 

 รูปภาพ

 รายชื่อ/ตำแหน่ง

 

     

 Image

 นางสาวมีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา
 ผู้จัดการหอการค้าฯ

 

 

 

 

     

 Image

 นางสาวจารุวรรณ วิจารณรงค์
 เจ้าหน้าที่ธุรการ คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

     

 Image

 นางสาวธิดารัตน์ เจริญศิริ 
 เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี 

 

 

 

 

     

 

 

  

     

Image