194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

 รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 2550-2551

 

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  
 พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี  
 อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี  
 หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี  
 นายปราโมทย์  ยงพงศา  ประธานก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
 นายสมศักดิ์  เชยคำแหง  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 2,3
 นายคอน พลน้ำเที่ยง  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 4
 นายวิบูลย์ ตรีวัฒน์สุวรรณ  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 5
 นายสมชัย ไกรครุฑรี  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 6
 นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 7
 นายกฤษฎา คุณะปุระ  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 8
 นายสถิตย์ชัย สิริพงษ์สกุล  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 10