194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประชุมที่ปรึกษา ผังเมืองรวม

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2559
415 view 2016-03-24 07:14:05

หอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวสัญจร

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการหอการค้าและประธานกลุ่ม Biz Club, น.ส.มีน่า อิศรสงกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงข่าว ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
411 view 2016-03-24 06:56:40

ประชุมอนาคตเมือง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุม “อนาคตของเมืองอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
386 view 2016-03-24 06:51:23

หอการค้าฯ ประชุม เตรียมประเด็นนำเสนอความต้องการในระดับพื้นที่จากภาคเอกชน แก่นายกรัฐมนตรี ในการประชุม กรอ.กลุ่ม

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการ, นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมและคณะกรรมการ, นายชัยณรัตน์ สุชนวานิช ประธานชมรมธนาคารและคณะกรรมการ และ นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม
444 view 2016-03-24 06:43:17

MOU สร้างสัมมาชีพ

นายมงคล ขุนอ่อน รองประธานหอการค้าฯ ประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou)
432 view 2016-03-24 06:36:24

เปิดสวนอาหารทองกวาว

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้านอาหาร “สวนอาหารทองกวาว” โดยคุณกมลลักษณ์ ฤาชา เจ้าของร้านให้การต้อนรับ
654 view 2016-03-24 06:13:38

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าฯ, นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล กรรมการหอการค้าฯ ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
362 view 2016-03-24 04:14:39

เรื่องเล่าชาวหอการค้า ตอน "เตรียมความพร้อมประชุมภาครัฐ-เอกชน(กรอ)"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "เตรียมความพร้อมประชุมภาครัฐ-เอกชน(กรอ)"
342 view 2016-03-24 04:06:17

งานของดีเมืองอุดร

นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกลุ่ม BizClub Udon thani/กรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายแสดงสินค้า “งานของดีเมืองอุดร” The Best Of Udonthani ครั้งที่ 2
469 view 2016-03-24 03:59:17

Subcategories