194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

หอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"
608 view 2016-03-24 07:52:29

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี
480 view 2016-03-24 07:41:48

สัมมนาเศรษฐกิจอินโดจีน

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัมมนา "เศรษฐกิจอินโดจีนภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
601 view 2016-03-24 07:25:03

ประชุมที่ปรึกษา ผังเมืองรวม

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2559
558 view 2016-03-24 07:14:05

หอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวสัญจร

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการหอการค้าและประธานกลุ่ม Biz Club, น.ส.มีน่า อิศรสงกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงข่าว ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
554 view 2016-03-24 06:56:40

ประชุมอนาคตเมือง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุม “อนาคตของเมืองอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
527 view 2016-03-24 06:51:23

หอการค้าฯ ประชุม เตรียมประเด็นนำเสนอความต้องการในระดับพื้นที่จากภาคเอกชน แก่นายกรัฐมนตรี ในการประชุม กรอ.กลุ่ม

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการ, นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมและคณะกรรมการ, นายชัยณรัตน์ สุชนวานิช ประธานชมรมธนาคารและคณะกรรมการ และ นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม
563 view 2016-03-24 06:43:17

MOU สร้างสัมมาชีพ

นายมงคล ขุนอ่อน รองประธานหอการค้าฯ ประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน ขับเคลื่อนคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุดรธานี และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou)
600 view 2016-03-24 06:36:24

เปิดสวนอาหารทองกวาว

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดร้านอาหาร “สวนอาหารทองกวาว” โดยคุณกมลลักษณ์ ฤาชา เจ้าของร้านให้การต้อนรับ
876 view 2016-03-24 06:13:38

Subcategories