194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประชุมเตรียมการสนับสนุนเก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016

วันนี้ (11พ.ค.59) เวลา 09.00 น. นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมเตรียมการสนับสนุนการทำกิจกรรมเก็บตัวของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016
569 view 2016-05-11 07:05:33

ประชุมความปลอดภัยทางถนน

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
731 view 2016-03-24 09:05:13

ประชุมการจัดทำหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดรธานี

นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดร”
879 view 2016-03-24 08:13:05

หอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"
662 view 2016-03-24 07:52:29

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี
515 view 2016-03-24 07:41:48

สัมมนาเศรษฐกิจอินโดจีน

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัมมนา "เศรษฐกิจอินโดจีนภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
652 view 2016-03-24 07:25:03

ประชุมที่ปรึกษา ผังเมืองรวม

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2559
608 view 2016-03-24 07:14:05

หอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงข่าวสัญจร

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการหอการค้าและประธานกลุ่ม Biz Club, น.ส.มีน่า อิศรสงกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแถลงข่าว ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
600 view 2016-03-24 06:56:40

ประชุมอนาคตเมือง กับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุม “อนาคตของเมืองอุดรธานีและลุ่มน้ำห้วยหลวงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
583 view 2016-03-24 06:51:23

Subcategories