194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส.

นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าฯ, นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล กรรมการหอการค้าฯ ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน-นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
483 view 2016-03-24 04:14:39

เรื่องเล่าชาวหอการค้า ตอน "เตรียมความพร้อมประชุมภาครัฐ-เอกชน(กรอ)"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "เตรียมความพร้อมประชุมภาครัฐ-เอกชน(กรอ)"
488 view 2016-03-24 04:06:17

งานของดีเมืองอุดร

นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานกลุ่ม BizClub Udon thani/กรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายแสดงสินค้า “งานของดีเมืองอุดร” The Best Of Udonthani ครั้งที่ 2
638 view 2016-03-24 03:59:17

ประชุม บริหาร

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2559
448 view 2016-03-24 03:50:24

ประชุม สร้างสัมมาชีพ

นายมงคล ขุนอ่อน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม “การบูรณาการความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นที่ตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี”
334 view 2016-03-24 03:39:56

หออุดรฯ ชวนสมาชิกร่วม "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ชวนสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจใหม่ๆ รับฟังการบรรยายพิเศษ “ฟันธง!!! เศรษฐกิจไทย ปี 2559” โดย หมอลักษณ์ ฟังธง
711 view 2016-03-04 04:46:41

หอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ “อากงแซ”

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ “อากงแซ” จัดโดย คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 66 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
486 view 2016-03-02 02:00:20

หอการค้า ฯ ร่วมอบรม สัมมนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมการอบรม/ สัมมนาโครงการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี
701 view 2016-03-01 09:40:51

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ประธานบริหาร บจก.เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ร่วมประมูลส้มมงคล

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ประธานบริหาร บจก.เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ร่วมประมูลส้มมงคล ในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ “อากงแซ” "ปาฏิหาริย์ 888" จัดโดย คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 66 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
546 view 2016-03-01 09:19:57

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงาน คปภ.ภาค 4 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี
536 view 2016-03-01 09:14:44

Subcategories