194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประชุม บริหาร

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมีนาคม 2559
317 view 2016-03-24 03:50:24

ประชุม สร้างสัมมาชีพ

นายมงคล ขุนอ่อน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม “การบูรณาการความร่วมมือสร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นที่ตัวตั้ง สู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน จังหวัดอุดรธานี”
220 view 2016-03-24 03:39:56

หออุดรฯ ชวนสมาชิกร่วม "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ชวนสมาชิก ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจใหม่ๆ รับฟังการบรรยายพิเศษ “ฟันธง!!! เศรษฐกิจไทย ปี 2559” โดย หมอลักษณ์ ฟังธง
538 view 2016-03-04 04:46:41

หอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ “อากงแซ”

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ “อากงแซ” จัดโดย คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 66 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
378 view 2016-03-02 02:00:20

หอการค้า ฯ ร่วมอบรม สัมมนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมการอบรม/ สัมมนาโครงการส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดโดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุดรธานี
524 view 2016-03-01 09:40:51

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ประธานบริหาร บจก.เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ร่วมประมูลส้มมงคล

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ประธานบริหาร บจก.เอ็งจุ่งฮวด เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ร่วมประมูลส้มมงคล ในงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติองค์เจ้าปู่ “อากงแซ” "ปาฏิหาริย์ 888" จัดโดย คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 66 ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
404 view 2016-03-01 09:19:57

หอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงาน คปภ.ภาค 4 และสำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี
405 view 2016-03-01 09:14:44

หอการค้าฯ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงการคลัง

เมื่อวันที่ (27ก.พ.59) เวลา 09.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด สนง.คปภ.ภาค4 (อุดรธานี) บริเวณชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
356 view 2016-03-01 08:46:08

รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

นายสุธีพงศ์ ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี
352 view 2016-03-01 08:33:09

ก.คมนาคม เปิดเวทีให้ความรู้ รับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ไทย-จีน

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2
359 view 2016-03-01 08:15:52

Subcategories