194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

รปธ.หอการค้า ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ประจำปี 2559

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ประจำปี 2559 เพื่อปรึกษาหารือโครงสร้างรายชื่อคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี
405 view 2016-02-17 03:36:51

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายสรุป "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอุดร

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายสรุป "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี" ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
434 view 2016-02-17 03:31:18

หอการค้า ฯ ร่วมยินดีและทำบุญตักบาตรในโอกาสขึ้นบ้านใหม่

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญตักบาตร ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าและครอบครัว ณ ซอยข้างโรงเรียนคริสเตียน อ.เมือง จ.อุดรธานี
404 view 2016-02-16 09:20:51

หอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "ทิศทางหอการค้า ปี 59 (6)"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "ทิศทางหอการค้า ปี 59 (6)" โดยมี ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ กรรมการหอการค้า เป็นผู้ดำเนินรายการ
424 view 2016-02-16 09:14:19

หอการค้า ฯ จัดประชุมประกวดภาพถ่าย

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" จัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตร
270 view 2016-02-16 09:09:00

ตรวจสอบพื้นที่สร้างเรือนจำแห่งใหม่

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมและออกตรวจสอบเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ ในการครอบครองดูแลของมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี
741 view 2016-02-16 08:56:26

คัดเลือกผู้แทนธรรมาภิบาล

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ,นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
438 view 2016-02-16 08:28:47

เทศกาลตรุษจีน 2559

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองอุดรธานี ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 59) จัดโดย เทศบาลนครอุดรธานี
533 view 2016-02-10 02:42:05

หอการค้าอุดร ร่วมอภิปรายการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย เรื่อง การพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ในการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและจัดทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาชาติให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 ก.พ. 59 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
292 view 2016-02-10 02:17:30

Subcategories