194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน มอบช่อดอกไม้

เมื่อวันที่ (19ก.พ.59) เวลา 13.00 น. ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ มอบช่อดอกไม้แด่ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลสมทบเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
555 view 2016-03-01 03:13:42

ประธานหอการค้า จ.หนองคาย มอบกระเช้าส้มมงคล

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย มอบกระเช้าส้มมงคล อวยพร แด่ ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 , ประธานหอการค้า 5 จังหวัด (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย) และ นายสมชัย ไกรครุฑรี ที่ปรึกษาหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ และเทศกาบตรุษจีน 2559
938 view 2016-03-01 03:09:21

หอการค้าฯ ร่วมประชุมหอการค้ากลุ่มภาคอีสานตอนบน

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า, นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย) ครั้งที่ 1/2559
511 view 2016-03-01 03:04:39

พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู รวม 6 ศาล
853 view 2016-02-18 06:52:13

สรรพากร ชวน นิติบุคคล จดแจ้งสิทธิ์ "บัญชีเล่มเดียว"

กรมสรรพากร เชิญชวนผู้ประกอบการนิติบุคคล เข้าจดแจ้งมาตรการบัญชีเล่มเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs รับสิทธิ์ ไม่ถูกตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน สั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรย้อนหลัง เข้าจดแจ้งสิทธิต่อกรมสรรพากรได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
707 view 2016-02-17 04:01:07

อุดรธานี เปิดอบรม แต่งตั้งเป็น ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 4 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ที่โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ดและหนองบัวลำภู รวม 6 ศาล ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559
673 view 2016-02-17 03:43:32

รปธ.หอการค้า ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ประจำปี 2559

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ประจำปี 2559 เพื่อปรึกษาหารือโครงสร้างรายชื่อคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี
592 view 2016-02-17 03:36:51

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายสรุป "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอุดร

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายสรุป "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี" ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
659 view 2016-02-17 03:31:18

หอการค้า ฯ ร่วมยินดีและทำบุญตักบาตรในโอกาสขึ้นบ้านใหม่

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญตักบาตร ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าและครอบครัว ณ ซอยข้างโรงเรียนคริสเตียน อ.เมือง จ.อุดรธานี
594 view 2016-02-16 09:20:51

หอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "ทิศทางหอการค้า ปี 59 (6)"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "ทิศทางหอการค้า ปี 59 (6)" โดยมี ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ กรรมการหอการค้า เป็นผู้ดำเนินรายการ
617 view 2016-02-16 09:14:19

Subcategories