194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

พิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในพิธีปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด และหนองบัวลำภู รวม 6 ศาล
800 view 2016-02-18 06:52:13

สรรพากร ชวน นิติบุคคล จดแจ้งสิทธิ์ "บัญชีเล่มเดียว"

กรมสรรพากร เชิญชวนผู้ประกอบการนิติบุคคล เข้าจดแจ้งมาตรการบัญชีเล่มเดียวและยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs รับสิทธิ์ ไม่ถูกตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน สั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรย้อนหลัง เข้าจดแจ้งสิทธิต่อกรมสรรพากรได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2559
654 view 2016-02-17 04:01:07

อุดรธานี เปิดอบรม แต่งตั้งเป็น ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 4 ก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ที่โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานเปิดการอบรมก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาสบทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 4 ได้แก่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ร้อยเอ็ดและหนองบัวลำภู รวม 6 ศาล ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559
637 view 2016-02-17 03:43:32

รปธ.หอการค้า ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ประจำปี 2559

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี ประจำปี 2559 เพื่อปรึกษาหารือโครงสร้างรายชื่อคณะกรรมการกองทุนจุฬาภรณ์อุดรธานี
544 view 2016-02-17 03:36:51

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายสรุป "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอุดร

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายสรุป "การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี" ให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
586 view 2016-02-17 03:31:18

หอการค้า ฯ ร่วมยินดีและทำบุญตักบาตรในโอกาสขึ้นบ้านใหม่

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีและทำบุญตักบาตร ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่ นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าและครอบครัว ณ ซอยข้างโรงเรียนคริสเตียน อ.เมือง จ.อุดรธานี
552 view 2016-02-16 09:20:51

หอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "ทิศทางหอการค้า ปี 59 (6)"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ บันทึกรายการ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ตอน "ทิศทางหอการค้า ปี 59 (6)" โดยมี ดร.ดวงนภา มกรานุรักษ์ กรรมการหอการค้า เป็นผู้ดำเนินรายการ
575 view 2016-02-16 09:14:19

หอการค้า ฯ จัดประชุมประกวดภาพถ่าย

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการจัดประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "ท่องเที่ยว 123 ปี วิถีอุดร" จัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตร
421 view 2016-02-16 09:09:00

ตรวจสอบพื้นที่สร้างเรือนจำแห่งใหม่

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมและออกตรวจสอบเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ ในการครอบครองดูแลของมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี
912 view 2016-02-16 08:56:26

คัดเลือกผู้แทนธรรมาภิบาล

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ,นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนภาคธุรกิจ ในคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
571 view 2016-02-16 08:28:47

Subcategories