194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประชุมหารือเรื่องการจัดการ “In Style Hong Kong” Symposium in Bangkok, Thailand Tentative Programme

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการฯ ประชุมหารือเรื่องการจัดการ “In Style Hong Kong” Symposium in Bangkok, Thailand Tentative Programme ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธีนี กรุงเทพฯ
775 view 2016-07-29 07:32:58

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นประธานการประชุม มี นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าฯ ดำเนินการประชุม
752 view 2016-07-29 07:05:40

บจก.ไอเอสเอส บุกอีสาน ใช้อุดรธานี เป็นฐานขยายธุรกิจสู่ตลาดอาเซียน

นายอะบิจิต ดัตต้า ประธาน บริษัท ไอ เอส เอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัดและคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพื่อแนะนำบริษัท แลกเปลี่ยนข้อมูล และขอข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในจังหวัดอุดรธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
818 view 2016-07-29 04:13:59

นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าฯร่วมเป็นวิทยากร “ธุรกิจ SMEs ยุค Social Media Marketing” smes1

นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ธุรกิจ SMEs ยุค Social Media Marketing” ในงานสัมมนา “ส่งเสริมอุตสาหกรรมก้าวไกล เครือข่ายสบายดี 59”
981 view 2016-07-14 04:15:06

หอการค้าร่วมการสัมมนา “ส่งเสริมอุตสาหกรรมก้าวไกล เครือข่ายสบายดี 59”

นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้า, พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการหอการค้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการสัมมนา “ส่งเสริมอุตสาหกรรมก้าวไกล เครือข่ายสบายดี 59” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
700 view 2016-07-14 04:01:03

หอการค้าอุดรฯ จับมือ พาณิชย์จังหวัด มอบป้าย "หนูณิชย์..พาชิม" ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และประธานโครงการหนูณิชย์พาชิม ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายจีรศักดิ์ ศรีเพชร ผอ.กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันมอบป้ายโครงการ "หนูณิชย์...พาชิม" ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการรวม 24 ร้านค้า
807 view 2016-07-14 03:08:17

Subcategories