194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุดรธานี
411 view 2016-07-06 07:52:01

สัมมนา “ซื้อสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทัน”

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัมมนา “ซื้อสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทัน”
419 view 2016-07-06 07:20:06

ประธานหอการค้าอุดร ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
386 view 2016-07-06 06:59:44

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 11/2559 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าฯ
361 view 2016-07-06 06:06:30

Subcategories