194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประชุมหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

นายธนัชชัย สามเสน, นางอรัญญา อุดมลาภ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและคณะกรรมการ ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดหนองคาย และประชุมร่วมกับ หอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
619 view 2016-07-07 06:57:09

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
580 view 2016-07-07 04:37:29

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

มว.ต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุดรธานี
691 view 2016-07-06 07:52:01

Subcategories