194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

สัมมนา “ซื้อสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทัน”

พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัมมนา “ซื้อสินค้าและบริการอย่างรู้เท่าทัน”
660 view 2016-07-06 07:20:06

ประธานหอการค้าอุดร ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
588 view 2016-07-06 06:59:44

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 11/2559 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุมโดย นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าฯ
567 view 2016-07-06 06:06:30

ประธานหอการค้าอุดร ต้อนรับในงาน KOREA NIGHT

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับในงาน KOREA NIGHT
554 view 2016-07-06 05:55:44

นายทะเบียนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บันทึกรายการ “รันเวย์ซีอีโอ”

นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดอุดรธานี บันทึกรายการ “รันเวย์ซีอีโอ”
781 view 2016-07-06 03:00:36

หอการค้าอุดรรับรองอาหารกลางวันผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016
551 view 2016-07-06 02:38:40

Subcategories