194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ประมวลภาพหออุดรฯ ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

ประมวลภาพ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เดินทางเข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552
2530 view 2009-12-09 10:17:32

การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ

หอการค้าไทย จัดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้หัวข้อเรื่อง ?เติมเต็มยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประเทศไทย?
3398 view 2009-12-09 10:08:59

หออุดรฯ จัดทบทวนความรู้ก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ ?เปิดประตูความรู้สู่รั้วมหาวิทยาลัย? เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียน ม.6 ในจังหวัดอุดรธานี เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-NET โดยมี นางศมน ชคัตธาดากุล เป็นประธานโครงการฯ
2174 view 2009-12-03 12:51:45

ผลคะแนนประกวดแผนธุรกิจ ระดับปริญญาตรี

คะแนนประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ระดับปริญญาตรี
1973 view 2009-12-03 12:39:42

ผลคะแนนประกวดแผนธุรกิจ ระดับ ปวช., ปวส.

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประกาศผลคะแนนทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552
2307 view 2009-12-03 08:53:34

หอการค้าอุดรฯ จัดอบรมบัญชี

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญเข้ารับการอบรมทางวิชาการ เรื่อง : รู้ภาษีและประหยัดภาษีอย่างถูกวิธี สามารถนับชั่วโมงการอบรมได้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ด้านอื่น ๆ จำนวน 7 ชม.
2076 view 2009-11-24 13:20:16

ประกาศผลการตัดสินประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552 ซึ่งได้ดำเนินการติดต่อกันมาแล้วเป็นปีที่ 3 และเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เป็นการนำเสนอแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
2328 view 2009-11-11 12:37:31

หอการค้าอีสาน?เหนือ เซ็น MOU กับมณฑลเสฉวน

ได้รับการประสานจากท่านประยุทธ จิตราคนี พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ตามมาด้วยโทรสารด่วนจากกระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญเดินทางไปร่วมกิจกรรม CHINA ? THAILAND COMMERCE?S NETWORK ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื้อหาสาระก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
2325 view 2009-11-03 10:43:01

กำหนดการนำเสนอแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศ

นักเรียน นักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกประกวดแผนธุรกิจ ตามโครงการประกวดแผนธุรกิจ ให้แต่ละทีมนำเสนอแผนธุรกิจรอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2552
2244 view 2009-10-27 14:17:15

หอการค้าอุดรฯ พร้อมผลักดันบินตรงอุดรธานี ? ภูเก็ต

หอการค้าอุดรฯ นำเสนอประเด็นผลักดันการเปิดเส้นทางบินเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด ระหว่างภูมิภาคของประเทศไทย เส้นทางบินอุดรธานี ? ภูเก็ต หรือ อุดรธานี ? หาดใหญ่
2244 view 2009-10-15 14:21:48

Subcategories