194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

การประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2552

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ (UCC BUSINESS PLAN AWARDS) ครั้งที่ 3 ปี 2552 โครงการนี้ ได้ดำเนินการติดต่อกันมาแล้ว 3 ปี เริ่มต้นตั้งแต่ ปี 2550 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี เพื่อสนับสนุนให้มี การนำงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปสู่การลงทุนที่เกิดผลในเชิงพาณิชย์ได้จริงต่อไป
2022 view 2009-06-24 14:25:05

หอการค้าอุดรฯ จัด 2 กิจกรรมใหญ่ ส่งเสริมการศึกษา

จัดประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 3 หลังจากได้รับการตอบรับจากนักเรียน นักศึกษาด้วยดีตลอด 2 ปีที่ผ่านมา และจัดประกวดการเขียนเว็บไซต์ เป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกของหอการค้าอุดรฯ ชิงรางวัลเงินสด และใบประกาศเกียรติคุณ จากหอการค้า โดยมี สิทธิรัชต์ จารุไชยกุล นั่งแท่นบริหาร ทั้ง 2 โครงการ
1805 view 2009-06-15 15:51:31

สัมมนาผู้บริหารหอการค้าอุดร

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดงาน สัมมนาผู้บริหารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2552 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหอการค้าฯ
1966 view 2009-06-04 08:36:39

หอการค้าจัดอบรมบัญชี "เตรียมความพร้อมก่อนส่งงบการเงิน 2552"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดอบรมบัญชีหลักสูตร "เตรียมความพร้อมก่อนส่งงบการเงิน 2552"
2185 view 2009-02-27 16:52:12

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับสมัคร กรรมการหอการค้าชุดใหม่

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการหอการค้าชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่หมดวาระลงโดย หอการค้าได้ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง รวมทั้งวันเลือกตั้งกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 13
2054 view 2009-01-21 15:31:07

Read more: หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับสมัคร กรรมการหอการค้าชุดใหม่

หอการค้าอุดร รับสมัครนักศึกษาใหม่ ม.หอการค้าไทย

หอการค้าอุดรฯ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อให้บุตรหลานสมาชิก และชาวอุดรธานี ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา
2275 view 2009-01-20 13:04:28

หออุดรฯ จัดติวเลขเตรียมสอบO-net,A-net

?โครงการทบทวนความรู้สู่ภูมิภาค? เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัด ?โครงการทบทวนความรู้สู่ภูมิภาค? วิชาคณิตศาสตร์ ขึ้น เป็นครั้งแรก เป็นการให้บริการแก่สังคมและชุมชนชาวจังหวัดอุดรธานี
2196 view 2008-12-16 13:07:03

ผลการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ "UCC Business Plan Awards" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ทั้งสถาบันการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู และจังหวัดเลย จำนวนทั้งสิ้น 44 ทีม โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 21 ทีม
2740 view 2008-11-17 09:19:58

Read more: ผลการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจ

Subcategories