194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

ความคืบหน้าการประกวดแผนธุรกิจ

40 ทีมนักศึกษา ตอบรับการประกวด ?แผนธุรกิจ? ตามที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 หวังปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ล่าสุดมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดกว่า 40 ทีม ทั้งสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดอีสานบน หนองคาย หนองบัวลำภู เลย
2798 view 2008-08-08 11:30:44

Read more: ความคืบหน้าการประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าอุดรฯ จัดประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นอกจากจะมีภารกิจหลักในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีแล้ว ยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา การสร้างแนวความคิด สร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งหากมีหน่วยงานที่ออกมาให้แนวทางที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษาแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีโอกาสความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น หอการค้าจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา ภายใต้ชื่อ UCC Business Plan Award ขึ้นโดยมีนายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการฯ
tag : หอการค้าจังหวัดอุดรธานี นอกจากจะมีภารกิจหลักในการพัฒนาและผลักดันเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีแล้ว ยังตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษา การสร้างแนวความคิด สร้างความแข็งแกร่งให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นนักธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งหากมีหน่วยงานที่ออกมาให้แนวทางที่ถูกต้องแก่นักเรียน นักศึกษาแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีโอกาสความสำเร็จในการทำงานมากขึ้น หอการค้าจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจสำหรับนักเรียน นักศึกษา ภายใต้ชื่อ UCC Business Plan Award ขึ้นโดยมีนายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานโครงการฯ
3142 view 2008-05-27 15:11:24

Read more: หอการค้าอุดรฯ จัดประกวดแผนธุรกิจ

หอการค้าอุดรฯ จัดงานแสดงสินค้า "หอการค้าแฟร์"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดงานแสดงสินค้า ?หอการค้าแฟร์? เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายสินค้าคุณภาพ ราคาถูกจากโรงงานโดยตรง และส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
2874 view 2008-05-27 14:54:52

Read more: หอการค้าอุดรฯ จัดงานแสดงสินค้า "หอการค้าแฟร์"

หอการค้าอุดรฯ เชิญเข้าร่วมโครงการ Business Matching

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักธุรกิจเข้าร่วมโครงการเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ระหว่างนักธุรกิจไทย กับ นักธุรกิจ สปป.ลาว วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2551 ณ อาคารแสดงสินค้า LAO-ITECC นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว
2453 view 2008-05-15 16:40:05

Read more: หอการค้าอุดรฯ เชิญเข้าร่วมโครงการ Business Matching

หอการค้าอุดรฯ เชิญสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะให้บุตรหลานสมาชิกหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งกลุ่มธุรกิจการค้าของจังหวัด ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
3150 view 2008-02-29 16:11:45

Read more: หอการค้าอุดรฯ เชิญสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.หอการค้าไทย

รายละเอียดการตัดสิน"โครงการประกวดแผนธุรกิจครั้งที่ 1"

ตามที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ?Business Plan Awards? ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550 ขึ้น โดยได้เปิดรับสมัครการส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 50ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตัดสินการประกวดแผนธุรกิจมีจำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหอการค้า จำนวน 2 คน
3261 view 2007-08-31 15:18:03

Read more: รายละเอียดการตัดสิน"โครงการประกวดแผนธุรกิจครั้งที่ 1"

รายละเอียดและโปรแกรมทัวร์"โครงการธุรกิจเวียดนาม"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญร่วมเดินทางโครงการทัศนศึกษาดูงานเวียดนามกลาง อุดรธานี-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (ไปรถ - กลับรถ) กำหนดการเดินทาง วันที่ 27 ? 30 กันยายน 2550
3001 view 2007-08-31 15:15:08

Read more: รายละเอียดและโปรแกรมทัวร์"โครงการธุรกิจเวียดนาม"

Subcategories