194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดธานี

ตามที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการส่วนลดบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีผู้ประกอบการ ร้านค้า แจ้งความประสงค์ยินดีมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดการใช้บริการ สำหรับสมาชิก ผู้ถือบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนด
3445 view 2007-06-09 19:53:28

Read more: สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดธานี

"ตราสารหนี้ (พันธบัตร/หุ้นกู้) : ทางเลือกที่ดีกว่าของการลงทุน"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมตราสารหนี้ จัดงานสัมมนา เรื่อง ?ตราสารหนี้ (พันธบัตร/หุ้นกู้) : ทางเลือกที่ดีกว่าของการลงทุน? เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล อุดรธานี ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกหอการค้า บุคคลทั่วไปในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง รวมทั้งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา กว่า 200 คน โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวเปิดงาน
3664 view 2007-06-09 19:27:58

Read more: "ตราสารหนี้ (พันธบัตร/หุ้นกู้) : ทางเลือกที่ดีกว่าของการลงทุน"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2550

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานโครงการฯ จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ (Business Planning)ระดับอุดมศึกษา ทุกคณะของทุกมหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2549-2550
3036 view 2007-05-20 14:17:37

Read more: หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2550

Subcategories