194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรฯ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงาน YEC

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะทำงาน YEC (คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี) โดยมี นางศมน ชคัตธาดากุล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้า และ ประธาน YEC รุ่นที่ 1-3 รวมทั้งสมาชิก YEC เข้าร่วมประชุม
337 view 2016-06-06 04:37:18

ประชุมเตรียมการสนับสนุนเก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016

วันนี้ (11พ.ค.59) เวลา 09.00 น. นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมเตรียมการสนับสนุนการทำกิจกรรมเก็บตัวของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016
431 view 2016-05-11 07:05:33

ประชุมความปลอดภัยทางถนน

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
542 view 2016-03-24 09:05:13

ประชุมการจัดทำหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดรธานี

นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดร”
670 view 2016-03-24 08:13:05

หอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"
490 view 2016-03-24 07:52:29

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี
376 view 2016-03-24 07:41:48

สัมมนาเศรษฐกิจอินโดจีน

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัมมนา "เศรษฐกิจอินโดจีนภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
475 view 2016-03-24 07:25:03

Subcategories