194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กิจกรรมหอการค้า

บุญถาวรอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ผู้จัดการ บุญถาวรอุดรธานี เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 10,000 บาท แก่ ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
376 view 2016-06-06 03:02:25

ประชุมเตรียมการสนับสนุนเก็บตัวผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2016

วันนี้ (11พ.ค.59) เวลา 09.00 น. นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมเตรียมการสนับสนุนการทำกิจกรรมเก็บตัวของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016
335 view 2016-05-11 07:05:33

ประชุมความปลอดภัยทางถนน

นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี
419 view 2016-03-24 09:05:13

ประชุมการจัดทำหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดรธานี

นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดร”
544 view 2016-03-24 08:13:05

หอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ ร่วมในรายการ "นานาสาระกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี"
408 view 2016-03-24 07:52:29

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี
312 view 2016-03-24 07:41:48

สัมมนาเศรษฐกิจอินโดจีน

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัมมนา "เศรษฐกิจอินโดจีนภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก"
385 view 2016-03-24 07:25:03

ประชุมที่ปรึกษา ผังเมืองรวม

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 1/2559
346 view 2016-03-24 07:14:05

Subcategories