194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ความคืบหน้าการประกวดแผนธุรกิจ

ความคืบหน้าการประกวดแผนธุรกิจ "UCC Business Plan Awards" ครั้งที่ 2

          40 ทีมนักศึกษา ตอบรับการประกวด “แผนธุรกิจ” ตามที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี  จัดประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2  หวังปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ล่าสุดมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดกว่า 40 ทีม ทั้งสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดอีสานบน หนองคาย หนองบัวลำภู เลย

          ตามที่หอการค้าอุดรฯ ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 (BUSINESS PLAN AWARDS) ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยได้ปิดรับสมัครไปแล้วเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 มีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจส่งแผนธุรกิจเข้าประกวดกว่า 40 ทีม ทั้งสถานศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มจังหวัดอีสานบน หนองคาย หนองบัวลำภู เลย

Image

          นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประธานโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2 กล่าวว่า ตามที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี และผู้ให้การสนับสนุนประกอบด้วย บ.จก.แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส (มหาชน), บริษัท บี.ดี.ไอที ช๊อปปิ้ง จำกัด, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สนง.จังหวัดอุดรธานี, บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของหอการค้า โดยมีแนวคิดร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการเขียนแผนธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ และการนำเสนอแผนธุรกิจที่ดี ของนักเรียน นักศึกษาทั้งในจังหวัดอุดรธานี และในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 อันประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อให้มีทักษะที่ดีในการดำเนินธุรกิจในอนาคตต่อไป

          หลังจากที่หอการค้า ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและได้เปิดรับสมัครไปแล้ว ปรากฏว่ามีทีมนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 40 ทีม ทั้งในระดับปวช., ปวส. และปริญญาตรี ทีมในจังหวัดอุดรธานีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี, วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี, วิทยาลัยสันตพล และมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในส่วนของจังหวัดอีสานบนมีทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมประกวด อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย, วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ, วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย, วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง, วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 หอการค้าจะได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการประกวดแผนธุรกิจฯ ให้กับคณาจารย์ ที่ปรึกษาของทีมที่สมัครเข้าร่วมการประกวด รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการตลอดจนแนวทางการนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการตัดสิน โดยในปี 2551 นี้ เนื่องจากมีทีมสมัครเข้าประกวดมากกว่าปีที่ผ่านมา หอการค้าได้กำหนดให้ใช้สถานที่ของโรงแรมในจังหวัดอุดรธานี เป็นสถานที่นำเสนอแผนธุรกิจ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป นักธุรกิจ หรือสถาบันการเงินที่มีความสนใจได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอของนักเรียน นักศึกษาด้วย ในส่วนของวันที่นำเสนอ และสถานที่ที่แน่นอนนั้น หอการค้าจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้ง หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-242693, 248582

 

 Image
 Image
 Image
 Image
 Image
 Image

 

ประมวลภาพผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการ
เมื่อวันที่ 14สิงหาคม 2551  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี