194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

ขอแสดงความยินดีกับ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี คนใหม่

pornpimol1-1

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นางพรพิมล กังวานตระกูล ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

          นางพรพิมล กังวานตระกูล จบการศึกษาระดับ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินธุรกิจ หจก.ธัญวรัตม์ ทราเวล บริการรถบัสให้เช่า รับจัดทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ
การทำงานเพื่อสังคม รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ฝ่ายรถเช่าการท่องเที่ยว, อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.), เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ติดต่อกัน 5 วาระ และเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ปี 2557-58

pornpimol1-2

pornpimol1-3