194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าประชุมกลุ่มไอที ไฟฟ้า ชี้ปัญหาธุรกิจคือความสามารถของแรงงาน

กลุ่มไอที-ไฟฟ้าชี้ ปัญหาใหญ่ของธุรกิจ คือ ความสามารถของแรงงานไทย


     เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีการประชุมหารือกำหนดทิศทางการแข่งขันธุรกิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ ต้องการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการ โดยมีหอการค้าเป็นแกนกลางในการทำงาน และเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสเข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาธุรกิจของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด ?หอการค้าเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี? โดยมี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีฝ่ายไอทีและสารสนเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการสาขาธุรกิจ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการ เป็นประธานการประชุม

 

techno1
 
     ที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและนำเสนอปัญหา อุปสรรค ต่างๆ สรุปได้ 3 ข้อ คือ 1.ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปโดยมีการเช็คราคาสินค้าตามห้างร้านต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อรายใหญ่ทำแคสแบ็ค ทำให้รายเล็กเสียโอกาสทางการค้า 2.ผู้ประกอบการรายเล็กหันมาแตกไลน์ธุรกิจ หันมาจับธุรกิจอย่างอื่นที่สอดคล้องกัน เช่น จับงานเคเบิ้ล และเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเน้นจุดขาย One Stop Service ถือว่าได้ผล เพราะได้รับการตอบรับที่ดีกลับมามาก 3.ปัญหาการขาดแรงงานที่มีฝีมือ โดยผู้ประกอบการหลายรายยอมรับว่า นโยบายเรื่องค่าแรง 300 บาทของรัฐบาลใหม่ หรือเงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาทรับได้ แต่ขาดแรงงานที่มีฝีมือ มีความสามารถ สามารถตอบสนองงานของบริษัทฯ ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์

 

techno2


    โดยนายสิทธิรัชต์ ได้สรุปตอนท้ายว่า อีก 4 ปีข้างหน้าไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว มองว่าทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาก็จ้องที่จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ ดังนั้นจะนำปัญหา และอุปสรรค เหล่านี้ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานีในครั้งต่อไปเพื่อหาทางออก ซึ่งมองว่า ปัญหาหลัก คือเรื่องความสามารถในการทำงานของแรงงานเป็นเรื่องสำคัญของผู้ประกอบการกลุ่มนี้

 

รวบรวบข้อมูลโดย.. UCC Today
ขอบคุณข่าวจาก...สุดารัตน์ ภูตาไสย์ รายงาน