194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

FTA เขตการค้าเสรี

FTA เขตการค้าเสรี

 

thanadchai2
 
      นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าอุดรธานี ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี (FTA) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (Free Trade Area) ให้กับบุคลากรในกองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ ภายใต้โครงการให้ความรู้เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยมีความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมอินทรี กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษฯ

thanadchai3