FTA เขตการค้าเสรี

  • Print
Share on facebook

FTA เขตการค้าเสรี

 

thanadchai2
 
      นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าอุดรธานี ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี (FTA) และเขตการค้าเสรีอาเซียน (Free Trade Area) ให้กับบุคลากรในกองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายเสนีย์รณยุทธ ภายใต้โครงการให้ความรู้เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยมีความรู้ความเข้าใจ และเป็นการเตรียมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ หอประชุมอินทรี กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษฯ

thanadchai3

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap