194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นักธุรกิจอุดรธานี บริจาคเงินผ่าน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นักธุรกิจอุดรธานี บริจาคเงินผ่าน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับนักธุรกิจอุดรธานี และกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในโอกาสเข้ามอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 2 หน่วยงานประกอบด้วย

g1

          1. นายสหรัถ โชคศิริวัฒนานนท์ ผู้บริหาร บริษัท เอสทีม อินสไปเรชั่น จำกัด โดย สมเกียรติสปอร์ต บริจาคเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ, นางศมน ชคัตธาดากุล นายทะเบียนหอการค้าฯ ให้การต้อนรับและรับมอบเงินบริจาค ก่อนส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

g2

          2. คุณสิตา โพธิพิพิธ และคุณรัฐพล โพธิพิพิธ ร่วมกับกลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 22,222 บาท ผ่าน หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี คุณศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ในการจัดหาน้ำดื่มและชุดยังชีพมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย