194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หออุดรฯ และหน่วยงานอื่นๆ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยว?ทะเลบัวแดง หนองหาร กุมภวาปี ?

 


หออุดรฯ และหน่วยงานอื่นๆ ผนึกกำลังจัดกิจกรรมเปิดฤดูการท่องเที่ยว?ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี ?
 

ttt1

 

ttt2


          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี,
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุดรธานี จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดฤดีการท่องเที่ยว ?ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี? เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ที่ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี , นางธัญภา นิรโคธานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และคณะ, นายทินกร ทองเผ้า ประธานสภาอุตสหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และคณะ , นางปรียนันท์ ศรีกุลวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และ คณะ รวมทั้งผู้จัดการร้านอาหารโออิชิ

          ตามที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ?ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี? ในช่วงเดือนธันวาคม กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยปีนี้ มีช่วงเวลาที่สามารถชมทะเลบัวแดงได้ในระหว่างวัน 1 ธันวาคม 2554-29 กุมภาพันธ์ 2555 ช่วงเวลา 06.00-11-00 น. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงได้ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี และ ภาคเอกชล จัดการประชุประชุมหารือแนวทามการส่งเสริมมกานทั่งท่อง?ทะเลบัวแดง หนองหาร ตอนจะทำการเปิด ขึ้น โดยที่ประชุมได้สนุปจากการกำเนินงานส่งเสริม การท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ?ทะเลบัวแดง หนองหาร กุมภวาปี?, โดยจัดทำการ ฤดูกาลท่องเที่ยว ?ทะเลบัวแดง หนองหาร กุมภวาปี? ดังนี้

 

ttt3

 

ttt4


           กำหนดการเปิดฤดูการท่องเที่ยว ในวันที่ 18 ธันวาคม ธันวาคม ดังนี้  โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การจัดคาราวานท่องเที่ยว เพื่อร่วมงานเปิดตัวฤดูการท่องเที่ยว โดยมีกรุ่งเป้าหมายผู้ร่วมคาราวาน จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

         - ผู้ว่า,รองผู้ว่าราชการจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ    จำนวน 30 คน
         - สื่อมวลชนจากส่วนกลาง                             จำนวน 10 คน
         - สื่อมวลชนจากส่วนกล้าม                             จำนวน 20 คน
         - ชมรมถ่ายภาพจังหวัดอุดรธานี                       จำนวน 10 คน
         - หอการค้า,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี         จำนวน 10 คน
         - องค์การบริหารส่วงจังหวัดอุดรธานี                   จำนวน 100 คน
         - สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.อุดรธานี               จำนวน 10 คน
         - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ,อุดรธานี               จำนวน 10 คน
         โดย ททท. ทำหน้าที่ประสานงาน สื่อมวลชนจากส่วนกลางเข้าร่วมงาน โดยร้ายโออิชิยินดีสนับสนุนข้าวกล่อง สำหรับคณะผู้ร่วมงาน จำนวน 200 คน

           ในส่วนของ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ. อุดรธานี ได้เสนอให้ ร้านโออิชิ นอกจากติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในร้านแล้ว ขอให้จัดทำกระดาษรองแก้ว,รองจาน ในร้านเป็นรูปดอกบัวแดง และมีข้อความประชาสัมพันธ์ด้วย โดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ยินดี มอบเพจเกจ เที่ยวทะเลบัวแดงฟรี 10 ท่าน/เดือน(ระหว่างเดือนธัญวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555) ให้กับลูกค้าของร้านโออิชิ โดยร้ายโออิชิสามารถนำ เพจเกจนี้ไปตอบแทนลูกค้าได้
 

 ttt9ttt10


             นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี,นางธัญภา นิรโครธานนท์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง. จ. อุดรธานี, นายทินกร ทองเผ้า ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ. อุดรธานี,นางปิยนันท์ ศรีกุลวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ. อุดรธานี

           ด้านการประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว ?ทะเลบัวแดง หนองหาน กุมภวาปี? โดย อบจ. อุดรธานี ได้เช่าพื้นที่เพื่อขึ้นป้ายคัดเอาท์ ขนาดใหญ่ในพื้นที่ กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไปยังส่วนกลาง ในส่วนของ ททท. อุดรธานี ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้ภาพเดียวกันทั้งหมด เพื่อเน้นให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดยได้จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย

          - โปสเตอร์
          - แผ่นพับ
          - การประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED บริเวณบ้านรุ่งเรือง สี่แยกโรงแรมเจริญโฮเต็น
          - การติดป้ายเลื่อนที่บนรถ/รถสองแถว/รถบัส

          ในส่วนของสื่ออื่นๆ หน่วยงาน องค์กร บริษัทต่างๆ สามารถจัดทำเพิ่มเติมได้โดยจะต้องใช้ไฟล์ภาพของ ททท.และต้องใช้คำว่า ?หนาวนี้ มาเที่ยวทะเลที่อุดรธานี? ซึ่งสามารถเพิ่มเติมรายชื่อหน่วยงานที่สนับสนุนบริเวณด้านล่างของภาพได้ เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ติดประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ องค์กร หน่อยงานต่างๆ
โดยผู้ประกอบการโรงแรมได้ขอให้ ททท. จัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดเล็กสำหรับตั้งบนโต๊ะในห้องพักแขกประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง
           และหอการค้าฯ ได้ขอให้จัดทำสัญญาลักษณ์ที่เป็นรูป ?บัวแดง? ในรูปแบบของที่ระลึกที่เป็นหัตถกรรม งานฝีมือติดตั้งในสถานประกอบการ เช่นโรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ให้บริการ สำนักงาน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ เพื่อเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานีได้มากขึ้น
สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ. อุดรธานี ได้นำเสนอ ในการนำนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียงหรือทั่วปรุเทศ โดนเสนอให้สถานศึกษานำนักเรียน นักศึกษา เดินทางมาศึกษา ดูงานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ทะเลบัวแดงนี้ ซึ่งภาครัฐได้มอบงบประมาณสำหรับการนำนักเรียน นักศึกษาเดินทางทัศนะศึกษา หรือท่องเที่ยวอยู่แล้วโดย ททท. จะต้องนำหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการนี้


             นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัยประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดอุดรธานีมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการค้า และพลักดันให้เศรษฐกิจจังหวัดมีความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งการให้ความร่วมมือ ส่งเสริมงานด้านอื่นๆ ด้วย ร่วมทั้งภาคการท่องเที่ยว ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยว ?ทะเลบัวแดง? เห็นว่าทุกภาคส่วนในจังหวัดควรให้การร่วมมือส่งเสริมร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และภาคประชาชน

           โดยภาคเอกชน ในส่วนของโรตารีหมากแข้ง ร่วมกับ โรตารีเกาหลี ได้มีการสนับสนุนเรื่องสำหรับพานักท้องเที่ยวชมบัวแดงจำนวน 10 ลำ โดยจะนำส่งให้กับบ้านเดียมได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2554 จำนวน 4 ลำ ส่วนอีก 6 ลำ จะสามารถนำส่งได้วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ซึ่งจะมีวิธีส่งมอบอย่าเป็นทางการในวันที่ 18 ธันวาคม 2554


             นางธัญภา นิรโคธานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่าจังหวัดอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทะเลบัวแดงหนองหานกุมภวาปี โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย

            - การบริการล่องเรือชมทะเลบัวแดง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554-29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 06.00-11.00 น. ณ ทาเรือบ้านเดียม ตำบทเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
            - การแข่งขันทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ซุปเปอร์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 วันที่ 18 ธัญวาคม 2554
            - งานเทศการทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวสาปี ประจำปี 2554 วันที่ 13-15 มกราคม 2555

นอกจากนี้ ททท. อุดรธานี ยังมีแนวคิดการจัดกิจกรรม ?วิวาห์ล้านบัว? วันวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 โดยเชิญคู่สมรสชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี และคู่สมรสชาวไทยทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน ได้ร่วมจะทะเบียนสมรสกลางทะเลบัวแดง ซึ่งจะสร้างจุดเด่นให้กับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานจีได้อีกทางหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุน ความ ร่วมมือจากทุคภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานีด้วย