194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1

การประชุมหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 1

bungkan1

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ, นายสุธีพงศ์ ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม คณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ โดยมี นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ เป็นประธานที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมชัย ไกรครุฑรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายสุระชัย ทวีแสงสกุลไทย เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, ประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ทั้ง 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม

bungkan2

bungkan3

         โดยเนื้อหาสาระการประชุมจะเป็นการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดฯ การระดมความคิดเห็นเพื่อผลักดัน และแก้ไขปัญหาในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการสรุปหัวข้อต่างๆ เพื่อนำเสนอหัวข้อต่อการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ โดยมีหัวข้อโดยสรุปประกอบด้วย

bungkan4

     หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ นำเสนอการสร้างสะพานมิตรภาพไทย ? ลาว แห่งที่ 5 ระหว่างจังหวัดบึงกาฬ ? ปากซัน แขวงบอริคำไซ สปป.ลาว
     หอการค้าจังหวัดหนองคาย นำเสนอการพัฒนาพื้นที่หนองกอมเกาะ

bungkan5

bungkan6

     หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รายงานเรื่องที่จะนำเสนอ ครม. ประกอบด้วย 1) การจัดสร้างถนนวงแหวนแห่งที่ 2 บริเวณแยกนาข่า การขยายถนนเลี่ยงเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีจังหวัดอุดรธานี มีประชากรมากขึ้น มีการค้าการลงทุนมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ 2) การทบทวนการจัดสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทาง บางซื่อ ? หนองคาย 3) การจัดสร้างศูนย์ประชุมแห่งชาติ ที่หนองแด อ.เมือง จ.อุดรธานี 4) การพัฒนาสนามบินอุดรธานี โดยความคาดหมายในเดือนกุมภาพันธ์ ? มีนาคม จะมีสายการบินเชื่อมภาคตะวันออก ไปที่สนามบินอู่ตะเภา การเปิดเส้นทางระหว่างประเทศ อุดรธานี ? ดานัง, อุดรธานี ? สิงคโปร์ 5) การผลักดันเพื่อย้ายเรือนจำออกจากตัวเมืองอุดรธานี และ 6) การผลักดันให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางยุติธรรมของภาคอีสาน

bungkan7