194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมงาน SET in the City สัญจรอุดรธานี

เชิญร่วมงาน SET in the City สัญจรอุดรธานี

         หอการค้าอุดรธานี และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญร่วมงาน ?มหกรรมการลงทุน : SET in the City สัญจร จังหวัดอุดรธานี? ให้หุ้นทำเงิน  ให้อนุพันธ์ทำกำไร  ให้กองทุนรวมบริหารเงินออม ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 ? 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

 set2 logoset9

set3  set4set5

set6  logoset10

         โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีแผนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการลงทุนไปยังส่วนภูมิภาคผ่านรูปแบบกิจกรรมสัญจร เน้นการนำเสนอกิจกรรมที่ครอบคลุมความรู้ด้านเศรษฐกิจการลงทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้ภาคประชาชนมีการบริหารการเงินที่อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ทางเลือกลงทุนอย่างเหมาะสมกับการประกอบอาชีพธุรกิจและการดำเนินชีวิต จึงได้ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมีกำหนดการและกิจกรรมประกอบด้วย

setinudon1

         ภาคเช้า กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดงานโดย คุณแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.วิรไท  สันติประภพ รองผู้จัดการ สายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คุณพรเทพ ศักดิ์สุจริต  ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี และคุณลลนา อุตรานุสรณ์ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี   

         เวลา 10.15 ? 12.30 น. รับฟังการวิเคราะห์เศรษฐกิจ จับทิศหุ้น ลงทุนให้ทันความเปลี่ยนแปลง โดย คุณวรวรรณ  ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด / อดีตนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และดร.วิรไท  สันติประภพ รองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดยคุณเนาวรัตน์  เจริญประพิญ จากสถานีเพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel

        เวลา 13.30 ? 15.30 น. การเสวนาลงทุนให้มั่งคั่งอย่างง่าย ด้วยหุ้น ทอง และกองทุน โดย ดร.นิเวศน์  เหมวชิรวรากรณ์  นักลงทุนหุ้นคุณค่า นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก คุณเกศรา มัญชุศรี ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการโดยคุณพีระวัฒน์ อัฐนาค จากสถานีเพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel

        เวลา 15.30 ? 17.30 น. รับฟังเซียนวิเคราะห์ เจาะหุ้นเด็ด ครึ่งปีหลัง โดย คุณวิวัฒน์  เตชะพูลผล หัวหน้ากลยุทธ์การลงทุน และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดลูกค้าส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณรณกฤต สารินวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป คุณสุกิจ  อุดมศิริกุล ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ดำเนินรายการโดยคุณเนาวรัตน์  เจริญประพิญ  จากสถานีเพื่อเศรษฐกิจและการลงทุน Money Channel

        ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
        กิจกรรมจากกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลด้านสาระประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและผู้สนใจบริหารเงินออมผ่านการลงทุน ทั้งหุ้น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์  โกลด์ฟิวเจอร์ส  ตราสารหนี้ พร้อมแนะนำการลงทุนผ่าน Internet กับ ?I?m Online? Corner และ I?m Foreign Investor พิเศษ เพื่อผู้ลงทุนต่างชาติ พร้อม  I?m Entrepreneur  ผู้ประกอบการพลาดไม่ได้กับโอกาสขยายธุรกิจ

        บูธนิทรรศการ เพื่อให้คำปรึกษาวางแผนการออม การลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ทั้งหุ้น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ โกลด์ฟิวเจอร์ส ตราสารหนี้ รวมกว่า 20 แห่ง และรับของสมนาคุณเมื่อลงทุนในหุ้น อนุพันธ์ และกองทุนรวม

       ในส่วนผู้ร่วมออกบูธ ประกอบด้วย
       1. กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
       2. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี  
       3. บริษัทหลักทรัพย์  รวม 11 แห่ง ประกอบด้วย     
           3.1 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
           3.2 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
           3.3 บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
           3.4 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแล (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)
           3.5 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
           3.6 บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
           3.7 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)
           3.8 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
           3.9 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
           3.10 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
           3.11 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
       4. โบรกเกอร์โกลด์ฟิวเจอร์     รวม 6  แห่ง     
           4.1 บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
           4.2 บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส
           4.3 บริษัท ออสสิริส  ฟิวเจอร์ส จำกัด
           4.4 บริษัท ยูโอบี บุลเลียน แอนด์ ฟิวเชอร์ (ไทย) จำกัด     
           4.5 บริษัท เอ็มทีเอสโกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
           4.6 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
       5. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม    รวม  3  แห่ง    
           5.1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
           5.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
           5.3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด 

       ในโอกาสนี้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จึงขอเชิญสมาชิก และท่านที่สนใจทั่วไปร่วมงาน ?มหกรรมการลงทุน : SET in the City สัญจร จังหวัดอุดรธานี? ให้หุ้นทำเงิน  ให้อนุพันธ์ทำกำไร  ให้กองทุนรวมบริหารเงินออม ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 ? 16.30 น. ณ โรงแรมเซ็นทราราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น