194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

?รันเวย์ซีอีโอ?

?รันเวย์ซีอีโอ?

runway1

          นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ บันทึกเทปรายการ ?รันเวย์ซีอีโอ? โดยได้รับเกียรติจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นแขกรับเชิญรายการ พูดคุยถึงประเด็นการบริหารงานแบบ CEO ในฐานะผู้นำภาครัฐของจังหวัดอุดรธานี

runway2

          โดยในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีนั้น ท่านผู้ว่าฯ ได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาจังหวัดและการปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องเช่น การแก้ภัยให้ได้ 3 ภัย คือ ภัยแรก : ภัยธรรมชาติ ภัยที่สอง : ภัยเศรษฐกิจ และ ภัยที่สาม : ภัยยาเสพติด ส่วนในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนนั้น จังหวัดอุดรธานีมีผู้นำภาคเอกชนเช่น หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมฯ จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันว่าจะกำหนดทิศทางเมืองจังหวัดอุดรธานีได้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาวอุดรธานี

runway3

runway4

          ช่วงท้ายรายการพบกับ การเยี่ยมชมกิจการสมาชิกหอการค้าฯ สัปดาห์นี้พบกับ ?ร้านอาหารสวนทิพย์? ซึ่งผู้บริหารร้านได้เป็นสมาชิก YEC หอการค้าอุดรธานีด้วย ซึ่งจะพาเยี่ยมชมกิจการ และเข้าครัวร่วมทำอาหารให้ท่านผู้ชมได้รับชมกัน

          ติดตามกันแบบเต็มๆ ได้ในรายการ ?รันเวย์ซีอีโอ? ออกอากาศวันอาทิตย์ทางโฮมเคเบิ้ลทีวี