194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ต้อนรับมิสไทยแลนเวิลด์

ต้อนรับมิสไทยแลนเวิลด์

miss1

miss2

นางสาวรุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าฯ ร่วมต้อนรับมิสไทยแลนด์เวิลด์ 2013 นางสาวนาตาลี กัญญาภัค โภคสมบูรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี