194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

กองบรรณาธิการ NNAพบประธานหอการค้าฯ

กองบรรณาธิการ NNAพบประธานหอการค้าฯ

nna1-1

nna1-2

          กองบรรณาธิการ NNA (Thailand) สำนักข่าวเศรษฐกิจภาษาญี่ปุ่น บริการข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกทั้งในประเทศไทย และในเอเซีย ขอเข้าพบประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เพื่อสัมภาษณ์ภาพรวมเศรษฐกิจพื้นที่อุดรธานี โดยมีผู้เข้าสัมภาษณ์ประกอบด้วย Ms.Tomoko Nando และพาลินี จีนชุม