194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เปิดห้างเพชรทองแม่ไพจิตร

เปิดห้างเพชรทองแม่ไพจิตร

mpj-1

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 นายสุธีพงศ์ ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้าฯ, น.ส.รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าฯ, น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธีระ เทียนวานิช กรรมการผู้จัดการห้างเพชรทอง แม่ไพจิตร ในโอกาสพิธีเปิดสาขาและทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ห้างเพชรทอง แม่ไพจิตร สาขาที่ 10 โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด

          ภายในงาน ห้างเพชรทอง แม่ไพจิตร ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับ โรงพาบาลอุดรธานี โดยมี นางทัศนีย์ เทศประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมคณะ รับมอบเงินบริจาค