194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เปิดงานเกษตรสัญจร

เปิดงานเกษตรสัญจร

horti-asia2

horti-asia1

           วันนี้(6พ.ย.57) เวลา 09.30 น. นางอรัญญา อุดมลาภ, นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าและคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Horti Asia และ งาน Agri  Asia on the move ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในทุกภูมิภาคได้นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการพัฒนาการผลิตของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จัดโดยบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด โดยมี นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน

horti-asia3

horti-asia4

           ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การสัมมนา “ความคืบหน้าการจัดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ (Horti Asia 2015) โดย คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กวิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค, การสัมมนา “ปัจจัยการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักออร์แกนิค” โดย คุณสุทธินันนท์ ประสาธน์สุวรรณ์ นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี และการสัมมนา “การปรับปรุงคุณภาพมะม่วงให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อการตลาด AEC” โดยคุณสุทธินันนท์ ประสาธน์สุวรรณ์ นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น