194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การก้าวเข้าสู่AEC และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

sawat4-1

sawat4-2

sawat4-3

sawat4-4

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นวิทยากรบรรยายสรุป เรื่อง “การก้าวเข้าสู่AEC และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น” ให้แก่คณะอาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 90 คน วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในโอกาสเดินทางมาดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-4 เม.ย. 58 โดยมี พลอากาศตรี ณัฐพงษ์ วิริยะคุปต์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะ