194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

somsak2-1

somsak2-2

somsak2-3

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสบายดี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) อุดรธานี ครั้งที่ 2/2558 โดยมี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย
- รายงานสรุปผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการรถไฟทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน (Standard Gauge) เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย
- การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินเหลือจ่าย ปี 2558