194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

วิทยากรNEC

วิทยากรNEC

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ประจำปี 2559 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี

nec1

nec2

nec3

nec4

          โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ข้อมูลถึงความเติบโตของจังหวัดอุดรธานี โครงการสำคัญที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวอุดรธานี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไร ธุรกิจใดที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต และธุรกิจใดที่มีแนวโน้มจะซบเซาหรือไม่ได้รับความนิยม การดำเนินโครงการของหอการค้าฯ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี เช่น การรวมกับสถาบันการเงิน ในการให้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ถึงศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี หรือ SMEs Clinic ซึ่งผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้