วิทยากรNEC

  • Print
Share on facebook

วิทยากรNEC

          เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ประจำปี 2559 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี

nec1

nec2

nec3

nec4

          โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้ให้ข้อมูลถึงความเติบโตของจังหวัดอุดรธานี โครงการสำคัญที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ชาวอุดรธานี นักธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอย่างไร ธุรกิจใดที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต และธุรกิจใดที่มีแนวโน้มจะซบเซาหรือไม่ได้รับความนิยม การดำเนินโครงการของหอการค้าฯ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานี เช่น การรวมกับสถาบันการเงิน ในการให้สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ถึงศูนย์ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี หรือ SMEs Clinic ซึ่งผู้ประกอบการ นักธุรกิจรุ่นใหม่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap