194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รายการ "รันเวย์ซีอีโอ"

รายการ "รันเวย์ซีอีโอ"

         เมื่อวันที่(19ธ.ค.58) เวลา 11.00 น. นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ บันทึกรายการ "รันเวย์ซีอีโอ" ตอน "สรุปภาพรวมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33" ณ จังหวัดอุดรธานี

runway1-1

runway1-2

runway1-3

         ติดตามรับชมได้ในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. ทางโฮมเคเบิ้ลทีวี อุดรธานี