194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

 

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

foundation4.1

      เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดอุดรธานี

foundation4.2

โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม

foundation4.3