194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประชุมการจัดทำหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดรธานี


ประชุมการจัดทำหนังสือภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดรธานี

old-story5.1

       เมื่อวันที่ (21 มี.ค. 59) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นางสาวปิยธิดา ชัชวาลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำหนังสือ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดร” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเมืองอุดรธานีในแต่ละช่วงยุคสมัย ตั้งแต่ยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน โดยใช้สื่อจาก “ภาพเก่า” รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับจัดทำเป็นต้นฉบับหนังสือ “ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองอุดร” เพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ศึกษา ค้นคว้า และนำไปใช้ประโยชน์ตามลำดับ

old-story5.2

old-story5.3