194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

บุญถาวรอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บุญถาวรอุดรธานี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

boonthavorn

  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ผู้จัดการ บุญถาวรอุดรธานี เข้ามอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วาตภัย) จำนวน 10,000 บาท แก่ ศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัย (วาตภัย) หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป

boonthavorn1

boonthavorn2