194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดการแถลงข่าวผลงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดการแถลงข่าวผลงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8

portfolio1


          วันนี้(31พ.ค.59) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมเจริญโฮเต็ล นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวผลงานจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8 โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานแถลงข่าว
การแถลงข่าวมีผู้ร่วมแถลงข่าวในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย

          นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในประเด็นการค้า การลงทุนในวาระเตรียมความพร้อม เปิดประตูสู่อาเซียน เมื่อ 31 ธ.ค. 58 เป็นต้นมา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างไร

          พลตรี อำนวจ จุลโนนยาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ในประเด็น การจัดระเบียบทางเท้าของจังหวัดอุดรธานี
นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ในประเด็น การจัดระเบียบทางเท้าของจังหวัดอุดรธานี และการเตรียมรับสถาณการณ์น้ำท่วมในฤดูน้ำหลากในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

portfolio

portfolio2

          พ.ต.อ.ชวนชัย ชนะบัว ผู้แทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ในประเด้นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
นายนิติธร เพชรคูหา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี ในประเด็นการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดอุดรธานี
นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อุดรธานี ในประเด็นการเกิดวาตภัยพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 และการช่วยเหลือประชาชน

          นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในประเด็น นโยบายการใช้พื้นที่ "หนองแด" มีความคืบหน้าหรือทิศทางอย่างไร
นายวิชัย จตุรงค์กร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรธานี ในประเด็น สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรและการปลูกพืชในช่วยฤดูฝน จังหวัดเตรียมการอย่างไร เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกร

           นายนุศิษฎ์ วีรธนศิลป์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี ในประเด็นสถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตร และการปลูกพืชในช่วงฤดูฝน จังหวัดเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกร