194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"ตราสารหนี้ (พันธบัตร/หุ้นกู้) : ทางเลือกที่ดีกว่าของการลงทุน"

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมตราสารหนี้ จัดงานสัมมนา เรื่อง “ตราสารหนี้ (พันธบัตร/หุ้นกู้) : ทางเลือกที่ดีกว่าของการลงทุน” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล อุดรธานี  ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกหอการค้า บุคคลทั่วไปในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง รวมทั้งนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา กว่า 200 คน โดย นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และกล่าวเปิดงาน

       นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้า กล่าวว่า หอการค้าฯ มีความห่วงใยนักธุรกิจ นักลงทุนในจังหวัด ซึ่งปัจจุบันกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ซึ่งการลงทุนในตราสารหนี้ ถือเป็นช่องทางการลงทุนรูปแบบใหม่ ซึ่งผู้ลงทุนควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจจากผู้มีความรู้และประสบการตรง จึงได้จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนต่อไป
        การสัมมนาในภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐพล ชวลิตชีวิต กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บรรยายพิเศษเรื่อง “ลงทุนอย่างไร ปลอดภัย ให้ผลตอบแทนสูง” และคุณอริยา ติรณะประกิจ ผู้อำนวยการสายงานด้านกฎระเบียบและการกำกับดูแล สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) บรรยายเรื่อง “รู้จักตราสารหนี้ (พันธบัตร/หุ้นกู้) ให้ลึกกว่าที่เคยรู้” 
 ภาคบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “การลงทุนในตราสารหนี้ ไม่ยากอย่างที่คิด“ โดย คุณวิสุทธิ์ สัตตบุษย์สุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเกียรตินาคิน คุณวีรโชติ จิรบวรพงศา อดียเลขาธิการและผู้อำนวยการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และคุณสมพงษ์ สวัสดิภักดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ นิตยสารโลกการค้า เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้พร้อมแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วย

 

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด