194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดธานี

ตามที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการส่วนลดบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีผู้ประกอบการ ร้านค้า แจ้งความประสงค์ยินดีมอบสิทธิพิเศษ ส่วนลดการใช้บริการ สำหรับสมาชิก ผู้ถือบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในการใช้บริการตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนด โดยสมาชิก ผู้ถือบัตรสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เพียงแสดงบัตรสมาชิกหอการค้าในการซื้อสินค้า หรือใช้บริการ ตามสถานประกอบการดังต่อไปนี้            โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล อุดรธานี 277/1 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.0-4234-3555 โทรสาร. 0-4234-3550-2ส่วนลด 10%  -         สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ที่ห้องอาหารครัวทุ่งศรีเมือง, ห้องอาหารจีนเล่งมึ้ง)-         สำหรับแกรนด์รอยัล คาราโอเกะและค้อกเทลเล้าจน์ (ชั้นใต้ดิน)ส่วนลด 50%-         สำหรับห้องพัก (ไม่รวมอาหารเช้า) โรงแรมบ้านเชียง          5 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4232-7911 โทรสาร. 0-4232-8257           ส่วนลด 10%-         สำหรับอาหารและเครื่องดื่มส่วนลด 50%-         สำหรับห้องพัก จากราคา โรงแรมการิน    37 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 04232-0515-22 โทรสาร. 0-4232-0523            ส่วนลด 10%-         สำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์ (ห้องอาหารกระยาทิพย์) ร้านอาหารเช้า ยิ่งอุดม   245 ถ.ประจักษ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร. 0-4222-3414 โทรสาร. 0-4224-3530       ส่วนลด 10%-         สำหรับอาหารเช้าและเครื่องดื่ม ร้านอาหารครัวหมากแข้ง                                                                                                                   หมายเหตุ : สมาชิกสอบถามรายละเอียดการให้บริการตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะได้แจ้งรายชื่อร้านค้า สถานประกอบการ ที่มีความประสงค์มอบส่วนลดกับสมาชิกหอการค้าต่อไป