194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรจัดประมูลทะเบียนรถยนต์

อุดรจัดประมูลทะเบียนรถยนต์

 

car

          อุดรธานี จัดประมูลทะเบียนรถยนต์ รายได้สมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนน
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ, นายนิติธร เพชรคูหา ขนส่งจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมประมูลคับคั่ง

car1

          นายนิติธร เพชรคูหา กล่าวว่า การเปิดประมูลครั้งนี้เป็นการประมูลครั้งที่ 9 ซึ่งการจัดการประมูลครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 มีผู้เสนออัตราค่าธรรมเนียมเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นเงิน 21,680,000 บาท และหากรวมอัตราค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่สมทบเข้ากองทุนฯ จากการประมูลมาแล้ว 8 ครั้ง เป็นเงินรวม 148,243,049 บาท โดยเงินที่ได้จากการประมูลดังกล่าว คณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้อนุมัติเงินให้สำนักขนส่งจังหวัดอุดรธานี นำมาใช้จ่ายในการรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางโดยปลอดภัยในช่วงเทศกาลและการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านวินัยการจราจรให้แก่เด็กและเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งได้รับจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ โดยในปีงบประมาณ 2558 เป็นเงิน 3,342,000 บาท และในปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 4,358,000 บาท สำหรับปีงบประมาณ 2560 ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้เปิดโอกาสให้ผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนยื่นคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สำนักงานใหญ่โนนสูง ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่รอรับคำร้องไว้แล้วและมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยแล้ว

car2

          สำหรับป้ายทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กย “กิจการก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืน” จำนวน 301 หมายเลข ที่จะนำออกประมูลเป็นการทั่วไปในวันนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี ได้นำไปเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ประมูลได้ คือ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ได้กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าหลวงปู่ลี กุสลธโร แห่งวัดป่าภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เพื่อให้หลวงปู่แผ่เมตตาและอธิษฐานจิตให้ และวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ได้ไปขอพรต่อกงเถา กงม่า แห่งศาลเจ้าปู่ ย่า อุดรธานี อันเป็นศูนย์รวมใจของคหบดีชาวอุดรธานี ลูกหลานชาวอุดรธานี ให้ช่วยอวยพร อำนวยชัยให้ผู้ใช้ป้ายทะเบียนรถที่ประมูลได้นี้มีกิจการก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืนตลอดไป
การประมูลในครั้งนี้มีผู้สนใจประสงค์เข้าร่วมประมูลได้ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้แล้ว รวม 338 ราย เป็นเงิน 1,195,000 บาท โดยการประมูลในวันนี้ (18มิ.ย.59) เปิดการประมูลเลขทะเบียนรถสวย เลขแรกคือ กย8899 ปิดการประมูลด้วยราคา 225,000 บาท โดย นางสาวอมรารัตน์ อิทธิรัตนโกมล, หมายเลย กย1111 ปิดการประมูลด้วยราคา 360,000 บาท และ กย8888 ปิดการประมูลด้วยราคา 660,000 บาท โดย นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานสโมสรอุดรธานีเอฟซี, หมายเลข กย9999 ปิดการประมูลด้วยราคา 1,550,000 บาท โดย คุณนิภาพร ธนภัทโรดม เจ้าของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

car3

car4