194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ประธานหอการค้าอุดร ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประธานหอการค้าอุดร ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

teacher

          วันนี้ (19 มิ.ย.59) นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นองค์คณะบุคคลที่เข้มแข็ง ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จ.ขอนแก่น