194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

นายธนัชชัย สามเสน ร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

นายธนัชชัย สามเสน ร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม

 

i-think

          วันนี้ (21มิ.ย.59) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมอย่างมีศักยภาพเพื่อรองรับการลงทุน ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ โครงข่ายคมนาคม ขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานที่มีต่อภาคการผลิต การค้า การลงทุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดพื้นที่อุตสาหกรรม และจัดทำฐานข้อมูลของพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดเป้าหมายและพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

i-think1

i-think2