194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

คณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสันเข้าพบนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย

คณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสันเข้าพบนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย

 

 

yecc

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน อุดรธานี และบริษัทในเครือ เข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้า, นายณพัฒศักย์ พรพันธ์นุกูล ประธาน YEC หอการค้าและสมาชิก YEC เพื่อแนะนำโครงการ หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

yecc1

yecc.2