194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โครงการคนอุดรฯ "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

โครงการคนอุดรฯ "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

 

afforest

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. ที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการคนอุดรฯ "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน

          จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีขยะพลาสติกและโฟม 2.7 ล้านตันต่อปี หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นถุงพลาสติกและโฟมถึงร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน และถุงพลาสติกและโฟม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานมากประมาณ 450 ปี จังหวัดอุดรธานี จึงมีนโยบายจัดกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่มในการดำเนินการตามบทบาทของตัวเอง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในจังหวัดอุดรธานี โดยการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกโฟม จากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เพียงคนละ 1 ใบ 1 กล่องต่อวันก็จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม ได้เป็นจำนวนหลายหลานใบต่อวัน

afforest.2

          5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ให้ทุกประเทศหันมาเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมจากปรากฎการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ โดยเริ่มจากความมักง่ายและฟุ่มเฟือยของตัวมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ และการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการคนอุดรฯ รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (คสช.) ในการสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัดอันนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle

afforest.1

          โดย จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เครือข่ายความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 แห่ง โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, บริษัท ตั้งงี่สุ่น ซุปเปอร์สโตร์ อุดรธานี, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) อุดรธานี, บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อุดรธานี, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด อุดรธานี ได้ตกลงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ คนอุดรฯ รวมพลังสร้างวิสัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป