โครงการคนอุดรฯ "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

  • Print
Share on facebook

โครงการคนอุดรฯ "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม”

 

afforest

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 18.30 น. ที่ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการคนอุดรฯ "รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน โดยมี นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงาน

          จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีขยะพลาสติกและโฟม 2.7 ล้านตันต่อปี หรือเฉลี่ย 7,000 ตันต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นถุงพลาสติกและโฟมถึงร้อยละ 80 หรือ 5,300 ตันต่อวัน และถุงพลาสติกและโฟม เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานมากประมาณ 450 ปี จังหวัดอุดรธานี จึงมีนโยบายจัดกิจกรรมการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟมพร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่มในการดำเนินการตามบทบาทของตัวเอง ประชาชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกและโฟมในจังหวัดอุดรธานี โดยการปฏิเสธการรับถุงพลาสติกโฟม จากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ เพียงคนละ 1 ใบ 1 กล่องต่อวันก็จะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม ได้เป็นจำนวนหลายหลานใบต่อวัน

afforest.2

          5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ให้ทุกประเทศหันมาเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมจากปรากฎการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ โดยเริ่มจากความมักง่ายและฟุ่มเฟือยของตัวมนุษย์ เช่น การทิ้งขยะไม่เป็นที่ และการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น ถุงพลาสติกและโฟม เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการคนอุดรฯ รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล (คสช.) ในการสร้างวินัยของคนในชาติ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและประหยัดอันนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงหลัก 3R : Reduce Reuse Recycle

afforest.1

          โดย จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ภาคีความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี, สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี, เทศบาลนครอุดรธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เครือข่ายความร่วมมือลดใช้ถุงพลาสติกและโฟมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 แห่ง โดยมีหน่วยงานร่วมดำเนินการได้แก่ ศูนย์การค้ายูดีทาวน์ อุดรธานี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, บริษัท ตั้งงี่สุ่น ซุปเปอร์สโตร์ อุดรธานี, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) อุดรธานี, บริษัท บิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อุดรธานี, บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด อุดรธานี ได้ตกลงเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ คนอุดรฯ รวมพลังสร้างวิสัย ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป

 

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap