194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"การพัฒนาศักยภาพด้านประกอบธุรกิจชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

"การพัฒนาศักยภาพด้านประกอบธุรกิจชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 

 

yec

          เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่เทศบาลนครอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC และคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านประกอบธุรกิจชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี กล่าวเปิดงาน มี นายณพัฒศักย์ พรพันธ์นุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีสมาชิก YEC หอการค้าทั้ง 3 รุ่น และผู้นำชุมชน เข้าร่วมอบรม

yec2

          การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยมีกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบธุรกิจชุมชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นฐานพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจ คือ การน้อมนำพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงควบคู่กับการประกอบธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จและเกิดความยั่งยืน ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านวิชาการและศึกษาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

yec3

yec1

          นอกจากนี้ ยังมี นายไผท ผดุงถิ่น ประธานสมาคมไทยแลนด์เทค สตาร์ทอัพ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับ ธุรกิจ Startup ให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีได้ความรู้ เทคนิค แนวคิดในการประกอบธุรกิจต่อไป

yec.4