194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

"การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

 

afforest

          วันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และผุ้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จากโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริบ้านโคกล่าม-บ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ. อุดรธานี

afforest.1

          โดยมีนายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC และคณะกรรมการหอการค้าฯ นายณพัฒศักย์ พรพันธ์นุกูล ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมลงพื้นที่

afforest.2

โดยเข้าศึกษาตามกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ฐานเรียนรู้ที่ 1 โครงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย
ฐานเรียนรู้ที่ 2 เกษตรแบบผสมผสาน
ฐานเรียนรู้ที่ 3 การผลิตน้ำข้าวกล้อง
ฐานเรียนรู้ที่ 4 ปศุสัตว์
ฐานเรียนรู้ที่ 5 โรงสีข้าวและโรงผลิตปุ๋ยชุมชน