194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

             gild

             วันนี้(15ก.ค.59) เวลา 11.00 น. หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าฯ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ เป็นประธานการประชุม มี นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าฯ ดำเนินการประชุม

gild.1


           การประชุมเป็นการรายงาน และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการต่างๆ อาทิ การจัดทำโครงการปิดทองหลังพระ โดย YEC หอการค้าและเทศบาลนครอุดรธานี, ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหนูณิชย์ พาชิม จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีการมอบป้ายให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 24 ร้านค้า เมื่อวันที่ 8 ก.ค. ที่ผ่านมา รวมร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 200 ร้านค้า, ความก้าวหน้าการจัดงาน SME Expo Spring Up Thailand ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดอุดรธานี, การรายงานภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จัดทำโดย หอการค้าไทย, การเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา, การเตรียมการจัดงานโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 และการเชิญชวนกรรมการหอการค้า ร่วมรณรงค์เชิญชวนสมาชิก บุคลทั่วไปร่วมออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

gild.2

           ทั้งนี้ก่อนการประชุม ผู้แทนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้เข้าชี้แจงถึง สาระสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อให้คณะกรรมการหอการค้าฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการรับรองความรู้ ความสามารถนี้ และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกหอการค้าฯ ได้รับทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป

gild.3