194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รวมพลังยกระดับ SME สู่ Smart Enterprise

“รวมพลังยกระดับ SME สู่ Smart Enterprise” 

expo6

expo7

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากรในเวทีสัมมนาประเด็น “รวมพลังยกระดับ SME สู่ Smart Enterprise” ภายในงาน SME Expo Spring Up Thailand 2016 จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต, นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี